PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN ĐỘNG
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 GIÁO ÁN TOÁN 1: CỘNG TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 Nguyễn Thị Duyên [HyperLink19]
2 Giáo án Toán 1: So sánh các số trong phạm vi 100 Nguyễn Thị Duyên [HyperLink19]
3 Giáo án lớp 1 tuần 29 năm học 2020 - 2021 Phùng Thị Nhung [HyperLink19]
4 Giáo án lớp 1 tuần 20 năm học 2020 - 2021 Phùng Thị Nhung [HyperLink19]
5 Giáo án lớp 1 tuần 16 năm học 2020 - 2021 Phùng Thị Nhung [HyperLink19]
6 Giáo án tuần 15 lớp 1 năm học 2020-2021 Phạm Thị Trang [HyperLink19]
7 giáo an tiếng Anh lớp 1. Unit 13. lesson 1 Phạm Thị Huyền [HyperLink19]
8 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?. Lesson 1(1,2,3) Phạm Thị Huyền [HyperLink19]
9 GIÁO ÁN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ MỘT CHỦ ĐỀ Lê Thị Thu Hường [HyperLink19]
10 giáo án Lịch sử: lịch sử dịa phương xã Tiên Động Lương Thị Huế [HyperLink19]
11 giáo án Kĩ thuật lớp 5: Láp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin Lương Thị Huế [HyperLink19]
12 giáo án địa lí địa phương xã Tiên Động Lương Thị Huế [HyperLink19]
13 giáo án đạo đức lớp 5: Bảo vệ môi trường Lương Thị Huế [HyperLink19]
14 GIÁO ÁN TUẦN 9 LỚP 2 NĂM HỌC 2020- 2021 Lâm Thị Phương Lan [HyperLink19]
15 TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC XANH- SẠCH- KHỎE NĂM HỌC 2020- 2021 Lâm Thị Phương Lan [HyperLink19]
16 GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 29 NĂM HỌC 2020- 2021 Lâm Thị Phương Lan [HyperLink19]
17 GIÁO ÁN MINH HOẠ SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TUẦN 33 Đặng Thị Thu Huyền [HyperLink19]
18 GIÁO ÁN MINH HOẠ SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN TIẾNG VIỆT Đặng Thị Thu Huyền [HyperLink19]
19 GIÁO ÁN MINH HOẠ SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ Đặng Thị Thu Huyền [HyperLink19]
20 GIÁO ÁN MINH HOẠ SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN KHOA HỌC Đặng Thị Thu Huyền [HyperLink19]
123456789