PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN ĐỘNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II LỚP 4 NĂM HỌC 2020- 2021 Trần Thị Sen [HyperLink19]
2 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II LỚP 3 NĂM HỌC 2020- 2021 Trần Thị Sen [HyperLink19]
3 ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020- 2021 Trần Thị Sen [HyperLink19]
4 61 Bài luyện đọc lớp 1, kì 2 , môn Tiếng Việt Dương Thị Bình [HyperLink19]
5 Đề ôn tập Toán + Tiếng Việt kì 2, số 3, lớp 1 Dương Thị Bình [HyperLink19]
6 Đề ôn tập Toán + Tiếng Việt kì 2, số 2, lớp 1 Dương Thị Bình [HyperLink19]
7 Đề ôn tập Toán + Tiếng Việt , số 1, lớp 1 Dương Thị Bình [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra cuối kì 1, môn Toán, lớp 1 Dương Thị Bình [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra cuối kì 1, môn Tiếng Việt, lớp 1 Dương Thị Bình [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra cuối kì I lớp 1 Phùng Thị Nhung [HyperLink19]
11 Đề KT Toán cuối kì 1 lớp 1 Phạm Thị Trang [HyperLink19]
12 Đề KT Tiếng Việt cuối kì 1 lớp 1 Phạm Thị Trang [HyperLink19]
13 Đề khảo sát cuối năm lớp 1 Phạm Thị Trang [HyperLink19]
14 Đề KT cuối học kì I lớp 1 Phạm Thị Trang [HyperLink19]
15 đề thi tiếng anh học kì 1. lớp 5 Phạm Thị Huyền [HyperLink19]
16 đề thi tiếng anh phonics smart Phạm Thị Huyền [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Nguyễn Thị Nga [HyperLink19]
18 ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 GIỮA KÌ 2 Lương Thị Huế [HyperLink19]
19 ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 GIỮA KÌ 2 Lương Thị Huế [HyperLink19]
20 ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I LỚP 2 Lâm Thị Phương Lan [HyperLink19]
12345