PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN ĐỘNG
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Tiên Động
Địa chỉ: Tiên Động - Tứ Kỳ - Hải Dương - Điện thoại 03203749272 - Email thtiendong.tuky@gmail.com
Hiệu trưởng: Phạm Quang Toản - Trưởng ban biên tập
Đăng nhập