PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN ĐỘNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN THIẾT BỊ
Tên môn Chủng loại
 
STTIDXem chi tiếtTên thiết bịTên loạiTên khối
1 1 ANPM-0001 Các bài hát lớp 1 Băng đĩa, phần mềm1
2 2 ANPM-0002 Các bài hát lớp 2 Băng đĩa, phần mềm2
3 3 ANPM-0003 Các bài hát lớp 3 Băng đĩa, phần mềm3
4 4 ANPM-0004 Các bài hát lớp 4 Băng đĩa, phần mềm4
5 5 ANPM-0005 Các bài hát lớp 5 Băng đĩa, phần mềm5
6 6 ANDC-0001 Kèn Melodion Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
7 7 ANDC-0002 Kèn Melodion Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
8 8 ANDC-0003 Kèn Melodion Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
9 9 ANDC-0004 Kèn Melodion Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
10 10 ANDC-0005 Kèn Melodion Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
11 11 ANDC-0006 Kèn Melodion Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
12 12 ANDC-0007 Kèn Melodion Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
13 13 ANDC-0008 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
14 14 ANDC-0009 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
15 15 ANDC-0010 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
16 16 ANDC-0011 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
17 17 ANDC-0012 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
18 18 ANDC-0013 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
19 19 ANDC-0014 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
20 20 ANDC-0015 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
21 21 ANDC-0016 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
22 22 ANDC-0017 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
23 23 ANDC-0018 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
24 24 ANDC-0019 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
25 25 ANDC-0020 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
26 26 ANDC-0021 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
27 27 ANDC-0022 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
28 28 ANDC-0023 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
29 29 ANDC-0024 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
30 30 ANDC-0025 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
31 31 ANDC-0026 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
32 32 ANDC-0027 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
33 33 ANDC-0028 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
34 34 ANDC-0029 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
35 35 ANDC-0030 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
36 36 ANDC-0031 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
37 75 ANTR-0001 Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác Tranh, ảnh5
38 76 ANTR-0002 Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi Tranh, ảnh5
39 83 ANTR-0009 Tập đọc nhạc số 1: Son la son Tranh, ảnh4
40 77 ANTR-0003 Tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên Tranh, ảnh5
41 84 ANTR-0010 Tập đọc nhạc số 2: Nắng vàng Tranh, ảnh4
42 85 ANTR-0011 Tập đọc nhạc số 3: Cùng b­ước đều Tranh, ảnh4
43 78 ANTR-0004 Tập đọc nhạc số 3: Tôi hát son la son Tranh, ảnh5
44 86 ANTR-0012 Tập đọc nhạc số 4: Con chim ri Tranh, ảnh4
45 87 ANTR-0013 Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan Tranh, ảnh4
46 79 ANTR-0005 Tập đọc nhạc số 5: Năm cánh sao vui Tranh, ảnh5
47 80 ANTR-0006 Tập đọc nhạc số 6: Chú bộ đội Tranh, ảnh5
48 88 ANTR-0014 Tập đọc nhạc số 6: Múa vui Tranh, ảnh4
49 89 ANTR-0015 Tập đọc nhạc số 7: Đồng lúa bên sông Tranh, ảnh4
50 81 ANTR-0007 Tập đọc nhạc số 7: Em tập lái ôtô Tranh, ảnh5
51 90 ANTR-0016 Tập đọc nhạc số 8: Bầu trời xanh Tranh, ảnh4
52 91 ANTR-0017 Tập đọc nhạc số 8: Bầu trời xanh Tranh, ảnh4
53 82 ANTR-0008 Tập đọc nhạc số 8: Mây chiều Tranh, ảnh5
54 37 ANDC-0032 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
55 38 ANDC-0033 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
56 39 ANDC-0034 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
57 40 ANDC-0035 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
58 41 ANDC-0036 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
59 42 ANDC-0037 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
60 43 ANDC-0038 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
61 44 ANDC-0039 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
62 45 ANDC-0040 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
63 46 ANDC-0041 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
64 47 ANDC-0042 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
65 48 ANDC-0043 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
66 49 ANDC-0044 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
67 50 ANDC-0045 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
68 51 ANDC-0046 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
69 52 ANDC-0047 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
70 53 ANDC-0048 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
71 54 ANDC-0049 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
72 55 ANDC-0050 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
73 56 ANDC-0051 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
74 57 ANDC-0052 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
75 58 ANDC-0053 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
76 59 ANDC-0054 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
77 60 ANDC-0055 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
78 61 ANDC-0056 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
79 62 ANDC-0057 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
80 63 ANDC-0058 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
81 64 ANDC-0059 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
82 65 ANDC-0060 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
83 66 ANDC-0061 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
84 67 ANDC-0062 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
85 68 ANDC-0063 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
86 69 ANDC-0064 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
87 70 ANDC-0065 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
88 71 ANDC-0066 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
89 72 ANDC-0067 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
90 73 ANDC-0068 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
91 74 ANDC-0069 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
92 92 ANTR-0018 Tranh vẽ (khuông nhạc, khoá Son, nốt nhạc và hình nốt) Tranh, ảnh3