PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN ĐỘNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trần Thị Kim Ngân
   Sinh ngày: 14/02/2014  
   Lớp: 1C
   Chỗ ở: Đồng Tâm- Tiên Động
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thiếu nhi vui khỏe, Tiến bước lên Đoàn năm học 2020-2021 do Huyện đoàn tổ chức
   Năm học: 2020 - 2021
   Đào Khánh Chi
   Sinh ngày: 28/04/2012  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Quan Lộc, Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Cuộc thi IOE cấp Huyện năm học 2020-2021
   Năm học: 2020 - 2021
   Phạm Tiến Dũng
   Sinh ngày: 06/02/2012  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Hàm Hy, Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Cuộc thi IOE cấp Huyện năm học 2020-2021
   Năm học: 2020 - 2021
   Nguyễn Thái Học
   Sinh ngày: 01/10/2012  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Quan Lộc, Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì Cuộc thi IOE cấp Huyện năm học 2020-2021
   Năm học: 2020 - 2021
   Lâm Minh Quân
   Sinh ngày: 23/07/2012  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Quan Lộc, Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhất Cuộc thi IOE cấp Huyện năm học 2020-2021
   Năm học: 2020 - 2021
   Nguyễn Ngọc Thu Hà
   Sinh ngày: 31/01/2012  
   Lớp: 3E
   Chỗ ở: Hòa Nhuệ, Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Cuộc thi IOE cấp Huyện năm học 2020-2021
   Năm học: 2020 - 2021
   Nguyễn Thu Thảo
   Sinh ngày: 06/03/2012  
   Lớp: 3E
   Chỗ ở: Hòa Nhuệ, Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhất Cuộc thi IOE cấp Huyện năm học 2020-2021
   Năm học: 2020 - 2021
   Nguyễn Quang Hải
   Sinh ngày: 20/06/2011  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Đoàn Khê - Tiên Động - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Cuộc thi IOE cấp Huyện năm học 2020-2021
   Năm học: 2020 - 2021
   Đồng Quỳnh Nga
   Sinh ngày: 26/01/2011  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở:
   Thành tích:     Giải Nhì cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021
   Năm học: 2020 - 2021
   Bùi Gia Hân
   Sinh ngày: 16/07/2011  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: An Vĩnh - Quang Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Cuộc thi IOE cấp Huyện năm học 2020-2021
   Năm học: 2020 - 2021
1234